La PIKA je jena jok veče za dicov, se more joka putem oš na koju kjacicu, saka skuadra ma imat 3-5 jukatura, jenu bazu oš pržune, (kada jokahmo mi a la pika, baze bidahu svemaj dva puceta do funjature) ove baze morahu bit nadugo jena s drugom pur koje vindina metra, sikund, široke koje 40-50 cm.

Se baze se dizenjaju, bi bilo bolje ke se tinju s jenime kulurem ke lipo ma ju se vit. Skop dovoga joka je kjapat bazu aversarjinu, oš ma ju se činjivat pridžunjire, jok se dobi kada se čini PIKA.

Pržune ma ju se natj na jenu banu o nadrugu do baze e na plovico mista do kamba do sake skuadre, se baze jesu nadugo jena do druge 20m. plovico je 10m. e plovico do 10m. je 5m. na ove pet metra ma ju bit pržune, ma se činit koji sinja na ovi misto. Prvi jukatur ke izalje iz baze nemore činit pridžunjire. Ezempj; izadje jena jukatur do skuadre (A), drugi jukator do skuadre (B) ke je izaša dop do jukatura (A), ovi more činit pridžunjira jukara (A), ma se stat atjend, zašto, se jukatur (A) se vrni na njegovu bazu, mu bašta ke ju toka s nogom, ter opet izadje, sada je on ke more činit pridžunjira jukatura (B) semaj jukatur ke izadje dop do drugoga more činit pridžunjire, moru izatj veče jukaturi iz baze, pero ma se stat čuda atjend jerke ma semaj ostat koji jukatur u baz za ju badat do aversarja, ke bi moga činit piku. Pika se čini kada jena jukatur s nogom toka bazu aversarjinu e, kada to čini ma upijat PIKA, ta skuadra dobi e partita funi.

 

ZAŠTO SE ČINU PRIDŽONJERE:

 

Pridžonjere se činu jerke dove manere se ndebuli baza aversarjina, veče pridžunjiri se činu manje jukaturi ostanu badat bazu e, manje pusibilita imaju one ke ostanu za hi pokj liberat, dove manere če bit pur veče fačilo potj činit PIKU.

Pridžonjere ma ju stat u pržun e nemoru izatj, dokle jena njihov kumbanj hi ne idje liberat, nemoru činit katinu za se vičinat kumbanju, saki pridžunjir ma bit tokan za bit liberan e, kada bide liberan ma vre bižat na njegovu bazu sendza se činit opet kjapat, pridžonjer liberan nemore činit nišč dokle se ne vrača u baz, samo nonda more opet izatj e činjivat pridžonjere. Pa saka skuadra študija njegove mose e stratedžije, se jok je dobro činjen, je čuda lip oš divertend.

 

Gabriele Romagnoli

   

 

 
Facebook Twitter Google Reader Myspace Invia questo link - Pošalji ovaj link - Send the link Stampa questa pagina