PJESNIŠTVO
MOLIŠKIH
HRVATA

POEZIO
DE MOLIZAJ
KROATOJ

GIUSEPPE CICANESE

Porijeklom iz Kruča, bio je posebno aktivan 60-ih godina prošlog stoljeća, prilikom ponovnog približavanja pripadnika manjine matičnoj zemlji.


MLADOST

Što mislim(o) kada vlasa su cerne,
krv vari, src(e) je munat
nišča ne ostava kada prohodaju dan.
Mladost je misačen večeru na nebu,
je vitar ka šali šušnja putami,
je dar vilji hranjane u dubravi
a našmi sani suhu, teški, veliki.
Gledaj zvizde, zemlju, misačen na nebu,
nišča ke kana prije, kak hočemo mi.

Riječi u pjesmi označene kurzivom (italic) nisu moliškohrvatske.

Devenas el Kruč, aparte aktiva dum la 60-aj jaroj okaze de la denova interproksimiĝo inter la malplimulto kaj la devena lando.


JUNAĜO

Pri kio ni pensas kiam la haroj nigras,
la sango bolas kaj la koro frenezumas
nenio restas kiam la tago forpasis.
Junaĝo estas kiel luno sur ĉielo vespera,
la vento kiu ludas per folioj sur la vojoj,
ĝi estas donaco de feinoj kaŝitaj en la arbaro
kaj niaj sonĝoj sekas, pezas, grandas.
Rigardu la stelojn, la teron, la lunon surĉiele.
Nenio estas kiel antaŭe, kiel ni deziras.

[ POČETNA / HOME | SADRŽAJ / ENHAVO ]