PJESNIŠTVO
MOLIŠKIH
HRVATA

POEZIO
DE MOLIZAJ
KROATOJ

ANTONIO SAMMARTINO

Živi i radi u Mundimitru, a pisanjem poezije bavi se sporadično. Predsjednik je Zaklade »Agostina Piccoli« te autor prvog rječnika i gramatike moliškohrvatskoga jezika. Urednik je dviju zbirki pjesama i časopisa »Riča živa«.
 


ZDOLA ZEMBLJE

Zdola zemblje sime sadimo
ma nam ne bide semaj drago
za ono ke do paiza vadimo
koju votu nije na velki blago

Znademo ke jena zrnje
nosi unutra saku stvaru
oš ti more dat pur trnje
što češ do nje si imaš travu

Vider ničarku kak je bovata
koko života more donit
a mi iščemo no malo žita

Na vi svit su nam dal živit
nije semaj tvoja duša sita
ma zemblja te umi pur veselit*

* Sonet

Vivas kaj laboras en Mundimitar, poezion verkas sporade. Li estas prezidanto de la Fonduso »Agostina Piccoli«. Li ankaŭ autoris la unuan vortaron kaj gramatikon de la molize-kroata lingvo. Redaktis du poemkolektojn kaj gazeton »Riča živa«.


SUB LA TERON

Sub la teron ni la semojn semas
sed ne ĉiam ni tion ŝatas
pro tio kion el ĝi ni prenas
kelkfoje ĝi ne tre konvenas

Ni scias ke unu grajno
en si havas unu kernon
sed ĝi povas doni ŝajnon
kion fari, vi havas nur herbon

Vidu novalon kiel ĝi riĉas
kiom da vivo ĝi povas frukti
sed nur iom da greno ni vidas

Ĉi monde ili al ni vivi donis
neniam via animo satas
sed la tero vin ĉiam ĝojigas

[ POČETNA / HOME | SADRŽAJ / ENHAVO ]