A. Sujoldžić: Molise Croatian Idiom, Coll. Antropol. 28 Suppl. 1 (2004) 263-274

 

 

A. Sujoldžić

 

 

Department for Sociocultural and Linguistic Anthropology, Institute for Anthropological Research, Amruševa 8, 10000 Zagreb, Croatia,

e-mail: [email protected]

 

 

VITALNOST I EROZIJA MOLIŠKOHRVATSKOG IDIOMA

 

 

SAŽETAK

 

 

U radu se daje sažeti prikaz stanja moliškohrvatskog idioma kojim govori malo­brojna zajednica hrvatskih doseljenika u pokrajinu Molise u vrijeme turskih osvajanja Balkanskog poluotoka, čiji je opstanak ozbiljno ugrožen u inojezičnom okruženju iako je do danas sačuvan u potpunoj izolaciji od drugih slavenskih jezika. Pregled promjena nastalih u ovom idiomu u kontaktu s okolnim talijanskim dijalektima i standardnim talijanskim ukazuje na pojavu relativno stabilnog miješanog jezika s visokim stupnjem međusobnih jezičnih utjecaja na svim strukturalnim razinama. Razmatraju se nasto­janja za očuvanjem i revitalizacijom ovog idioma s obzirom na njegovu standardizaciju te mogući pristupi tom problemu u okviru sagledavanja bliske veze između jezika i kolektivnog kulturnog identiteta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

274

 

   

Print this pages